వాళ్ళ క్రేజు కరోనా పాలు!

ఏ చిన్న సినిమాకి అయినా ప్రేక్షకుల దృష్టిలో పడడం, వారి క్రేజ్ చూరగొనడం అన్నిటికంటే పెద్ద అఛీవ్మెంట్. చిన్న సినిమా కనుక ప్రేక్షకుల దృష్టిలో పడలేదంటే ఇక అది ఎప్పుడు వచ్చిందో, ఎప్పుడు వెళ్లిందో కూడా గుర్తుంచుకోరు. అందుకే పబ్లిసిటీపై నిర్మాతలు చిన్న సినిమాలకి కూడా కోటి, రెండు కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారు.

రెండు చిన్న సినిమాలకి మాత్రం అదనపు శ్రమ లేకుండా క్రేజ్ వచ్చింది. ఉప్పెన, 30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా చిత్రాలకు పాటల వల్ల కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా రాని పబ్లిసిటీ వచ్చింది. ఈ సినిమాలు అనుకున్న సమయంలో విడుదల అయి ఉంటే ఆ క్రేజ్ కి ఖచ్చితంగా మంచి వసూళ్లు తెచ్చుకుని ఉండేవి.

లాక్ డౌన్ వల్ల ఈ చిత్రాలు కొన్ని నెలల పాటు వాయిదా పడ్డాయి. అప్పుడెప్పుడో ఉన్న ఆసక్తి ఆ తర్వాత ఉంటుందనేది డౌటే. ఉప్పెన నిర్మాతలు వందల కోట్ల విలువైన సినిమాలు తీస్తుంటారు కనుక వాళ్ళు ఈ భారం తట్టుకోగలరు.

కానీ 30 రోజుల్లోపై అయిదు కోట్ల వరకు ఖర్చు పెట్టేసిన నిర్మాతకి మాత్రం ఇది పెను భారమే. ఓటిటీ నుంచి కూడా ఈ చిన్న సినిమాకు అంత రాదు కనుక ఎన్ని రోజుల్లో విడుదలవుతుందో అని ఎదురు చూస్తూ వడ్డీలు కట్టుకోక తప్పదు.