యెంత స‌క్క‌గున్నావే లిరిక్స్‌!

యెంత స‌క్క‌గున్నావే లిరిక్స్‌!

యేరు సెనగ కోసం మట్టిని తవ్వితే ఏకంగా దొరికిన లంకెబిందెలాగ
ఎంత సక్కగున్నావే లచ్చిమి ఎంత సక్కగున్నావె..
సింత సెట్టు ఎక్కి సిగురు కోయబోతే చేతికందిన చందమామ లాగ
ఎంత సక్కగున్నావె లచ్చిమి ఎంత సక్కగున్నావె
మల్లెపూల మధ్య ముద్దబంతి లాగా ఎంత సక్కగున్నావె
ముత్తయిదువుల మెళ్లో పసుపు కొమ్ములాగ ఎంత సక్కగున్నావె
చుక్కలసీర కట్టుకున్న వెన్నెల లాగ ఎంత సక్కగున్నావె

యేరు సెనగ కోసం మట్టిని తవ్వితే ఏకంగా దొరికిన లంకెబిందెలాగ
ఎంత సక్కగున్నావే లచ్చిమి ఎంత సక్కగున్నావె..
సింత సెట్టు ఎక్కి సిగురు కోయబోతే చేతికందిన చందమామ లాగ
ఎంత సక్కగున్నావె లచ్చిమి ఎంత సక్కగున్నావె
రెండు కాళ్ల సినుకువి నువ్వు..గుండె సెర్లో దూకేసినావు..అలల మూటలిప్పేసినావు
ఎంత సక్కంగున్నావె..లచ్చిమి..ఎంత సక్కగున్నావె
మబ్బులేని మెరుపువు నువ్వు..నేలమీద నడిచేసినావు..నన్ను నింగి చేసేసినావు
లచ్చిమీ ఎంత సక్కగున్నావె లచ్చిమీ ఎంత సక్కగున్నావె
సెరకుముక్క నువ్వు కొరికి తింటా వుంటే ఎంత సక్కగున్నావె
సెరకు గడకే తీపి రుసి తెలిపీసినావె..ఎంత సక్కగున్నావె
తిరునాళ్లలో తప్పి ఏడ్చేటి బిడ్డకు ఎదురొచ్చిన తల్లి చిరునవ్వులాగ
ఎంత సక్కగున్నావె లచ్చిమీ ఎంత సక్కగున్నావె
గాలి పల్లకిలో ఎంకి పాటలాగ, ఎంకిపాటలోని తెలుగు మాటలాగ
ఎంత సక్కగున్నావె లచ్చిమి ఎంత సక్కగున్నావె
కడవ నువ్వు నడుమన బెట్టి, కట్టమీద నడిసొస్తా వుంటే సంద్రం నీ సంకెక్కినట్లు
ఎంత సక్కగున్నావె..లచ్చిమీ ఎంత సక్కగున్నావె
కట్టెల మోపు తలకెత్తుకుని అడుగులోన అడుగేస్తా వుంటే, అడవి నీకు గొడుగట్టినట్లు
ఎంత సక్కగున్నావె..లచ్చిమీ ఎంత సక్కగున్నావె
బురదసేనులోన వరి నాటువేస్తా వుంటే ఎంత సక్కగున్నావె
భూమి బొమ్మకు నువ్వు ప్రాణం పోస్తున్నట్లు ఎంత సక్కగున్నావె
యేరు సెనగ కోసం మట్టిని తవ్వితే ఏకంగా దొరికిన లంకెబిందెలాగ
ఎంత సక్కగున్నావే లచ్చిమి ఎంత సక్కగున్నావె..
సింత సెట్టు ఎక్కి సిగురు కోయబోతే చేతికందిన చందమామ లాగ ఎంత సక్కగున్నావె!!

 

రాజకీయ వార్తలు

 

సినిమా వార్తలు

 
Home
వార్తలు
ఫోటో గ్యాలరీ
English