పులిహోర చేసిన రాజమౌళి

పులిహోర చేసిన రాజమౌళి

షూటింగ్, సెట్టు, యాక్షన్, కట్... అంటూ బిజీబిజీగా గడిపే దర్శకధీరుడు రాజమౌళి వంటింట్లోకి దూరాడు. భార్య రమకి సాయం చేశాడు. ఇంతకీ రాజమౌళి చేసిన వంటేమిటో తెలుసా? పులిహోర. స్వయంగా తన చేత్తో పులిహోర కలిపాడు. వినాయక చవితిరోజున కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సందడిగా గడిపాడు. ``టమాటో పులిహోరా చేయడంలో రమాకి తిరుగులేదు. అందులో ఆమె మాస్టర్. నేను కేవలం పులిహోరాని కలిపానంతే`` అని ట్వీట్ చేశాడు రాజమౌళి. ఎంత దర్శకుడైనా రాజమౌళి మాత్రం ఎప్పుడూ అతి సాధారణమైన జీవితాన్ని గడుపుతుంటాడు. కుటుంబానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటాడు.

 

రాజకీయ వార్తలు

 

సినిమా వార్తలు